Saga Bio Åmål

Åldersgranser

Åldersgränser på bio:

Det är Statens Medieråd som fastställer om en film skall få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning. De kan då bestämma åldersgränserna: Barntillåten, 7 eller 11 år. Om filmen inte är granskad, eller om Statens Mediaråd så bestämmer får den åldersgränsen 15 år.

Så här funkar det:
Barntillåten: Alla kan komma in i biosalongen.
7 års gräns: Då får även barn under 7 år komma in i vuxens sällskap.
11 års gräns: Då får barn som fyllt 7 år komma in i vuxens sällsskap.
15 års gräns: Detta innebär att barn mellan 11 år och 14 år får se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. 

 Mer om åldersgränserna hittar du på Statens Medieråds hemsida